วิชา ดรรชนีและสารสังเขป

7016_1

สาระสังเขป (Abstract) หมายถึง งานเขียนที่เขียนโดยการย่อสาระสําคัญของเอกสารอย่างตรง
จุดมุ่งหมาย ตามลําดับและวิธีเขียนของต้นฉบับเดิม โดยปราศจากความคิดเห็นของผู้เขียนสาระสังเขป เพื่อให้ได้สาระความรู้ที่แท้จริง อย่างเที่ยงตรงตามต้นฉบับเดิม มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจในการเลือกอ่านเอกสารต้นฉบับได้

****หมายเหตุ   ข้อมูลและรูปภาพคัดลอกมาโดยใช้เพื่อการศึกษาในการจัดทำ wordpress ไม่ได้แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน รายวิชาที่เปิดสอน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s