คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2015

วิธีสร้างการเรียนรู้

โฆษณา

โพสท์ใน รายวิชาที่เปิดสอน | ใส่ความเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

โพสท์ใน แบบสำรวจ | ใส่ความเห็น

งานปีใหม่

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

รายชื่อบุคลากร

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

วิชา การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาที่เปิดสอน | ใส่ความเห็น

วิชา ดรรชนีและสารสังเขป

สาระสังเขป (Abstract) หมายถึง งานเขียนที … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน รายวิชาที่เปิดสอน | ใส่ความเห็น